Naše služby

Poskytujeme tu nejlepší péči, dbáme na profesionální přístup a lidskost.

SLUŽBY ZDRAVOTNÍKŮ ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Na vaši zotavovací akci zajistíme profesionální zdravotníky kteří se postarají o zdraví vašich rekreantů, vedení a kontrolu zdravotní dokumentace, prevenci a případná opatření vyplývající z mimořádných událostí jako je v současné době pandemie COVID-19.

Zdravotníci jsou vybaveni moderním zdravotnickým vybavením, pro diagnostiku, poskytování první pomoci a neodkladné přednemocniční péče. Dále využívají moderní software pro vedení zdravotní dokumentace.

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Zajistíme pro vás školení první pomoci vašich zaměstnanců, žáků v rámci povinné výuky, pedagogů i laické veřejnosti. Celý program je připraven na míru požadavkům klienta, věku posluchačů a odpovídá platným normám a standardům.

Naše kurzy a školení se snažíme dělat zábavnou formou, za použití moderních výukových pomůcek které poskytují okamžitou zpětnou vazbu. Do výuky zařazujeme praktická cvičení v modelových situacích na kterých si frekventanti ověří své nabyté teoretické znalosti v praxi.

ZDRAVOTNÍ ASISTENCE

Na vaší akci zajistíme zdravotní dozor pro vaše návštěvníky. Jsme schopni zajistit zdravotní asistenci na malé, střední ale i velké akci.

Základním vybavením je zdravotnický stan se zdravotníky pro poskytnutí první pomoci na menších akcích. Na větší akce zajistíme přistavení sanitního vozu s kompletní posádku, zdravotnický stan a zdravotnický personál dle požadavků a velikosti akce.

ZDRAVOTNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBA

V současné době zajišťujeme vše potřebné a čekáme na registraci poskytovatele zdravotních služeb.